Yoga Rehberi

Comments · 129 Views

Yoga ‘birlik’ anlamına gelen Sanskritçe ‘yuji’ kelimesinden türetilmiştir. İnsanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülen yoganın başlangıcı belirsizdir, ancak Hindistan’da bulunan erken arkeolojik kanıtlar (yoga pozlarını içeren taş ve kil tabletler) M.Ö.3000

Yoga, fiziksel ve zihinsel iyilik halini artırmak için nefes almaya odaklanan bir egzersiz şeklidir. Stresi azaltmak, sağlıklı kalmak, güç ve esnekliği artırmak için tasarlanmış bir dizi hareket, nefes egzersizleri ve meditasyon içerir. Amacı zihin ve bedende farkındalık ve uyum sağlamaktır. Eski bir gelenek olan yoga pratiği birçok zihinsel ve fiziksel kişisel gelişime fayda sağlar. Kasları güçlendirir, solunum sistemini ve kalp sağlığı destekler, bağımlılık tedavisine yardımcı olur, stres, kaygı, depresyon ve kronik ağrıları azaltır, uyku düzenlerini iyileştirir, yaşam kalitesini arttırır. Birçok ülkede çeşitli şekillerde uygulanan yoga, Batı’da bütüncül bir yaklaşım olarak tamamlayıcı ve alternatif tıp türü olarak kabul edilmektedir.

Yoga bir felsefe veya inanç mıdır?
Çok tartışılmakla birlikte birçok kaynağa göre yoga bir din veya inanç sistemi değil; binlerce yıl önce ortaya çıkmış bir felsefe, bilimsel altyapısı olan uygulamalı bir yaşama sanatıdır. Bu felsefeyi uygulayan kişiye Yogi denir.

Dinler öncesinden beri uygulanan yoga sisteminde lider veya Tanrı’ya tapınma yoktur; sınıf, inanç, ırk, cinsiyet, olmayan, tüm insanlığa açık kültürel ve ruhsal sistemdir. Ödül veya ceza vadetmez; zorunlu ayin ve uygulaması yoktur, bireysel bir çalışmadır.

Yoga ekolleri ve türleri
Karma Yoga: Hareketin yogasıdır. Kişinin amacı yaptığı eylemlerden karşılık beklememek, egodan kurtulmak, ruhsal özgürlüğe ulaşmaktır.
Bhakti Yoga: Sevgi yogasıdır; yaratılış kaynağına adanmış karşılıksız, koşulsuz yoldur. Fiziksel hareketlerden çok kişinin benliğine odaklanır, çoğunlukla meditatiftir.
Raja Yoga: Ashtanga, kralların yogası veya bilgi yogası olarak bilinir. Yoganın 8 yolunu temsil eder. Etik, zihinsel ve ruhsal öğretilerin tümünü kapsayan komple bir sistemdir. Zihin kontrol altına alındığında bilincin üst seviyelere çıkacağına inanılır.

Tantra Yoga: Vücuttaki tüm enerjilerin denge içinde harekete geçirilmesidir. Aydınlanmanın bilincin genişlemesi, aklın çözülmesi ve insanın kendi varoluş nedenini kavramasıyla geleceğine inanılır.
Hatha Yoga: Fiziksel yoga türü olan Hatha en popüler stillerden biridir; amacı fiziksel bedenin kapasitesini arttırmaktır. ‘Ha’ güneş, ‘tha’ ay kelimelerinden oluşur. Beden-zihindeki birbirine zıt ancak birbirini tamamlayan eğilimlerin birliğini ifade eder, kutupların dengelenmesi anlamına gelir.
Terapötik Yoga: Yoga duruşlarının sağlık sorunlarının tedavisine uygulanmasıdır. Yoga terapisi yapısal, fizyolojik, duygusal-ruhsal acıyı azaltmak için yapılır.

Tecrübeli ve güvenilir bir yoga rehberi arıyorsanız tercihiniz biryoga.com adresi olmalı...
https://bookmarkingbay.com/story13554793/yoga-rehberi-ki%C5%9Fisel-geli%C5%9Fim
https://userbookmark.com/story13563517/yoga-rehberi-ki%C5%9Fisel-geli%C5%9Fim
https://total-bookmark.com/story13557077/yoga-rehberi-ki%C5%9Fisel-geli%C5%9Fim
https://thegreatbookmark.com/story13625256/yoga-rehberi-ki%C5%9Fisel-geli%C5%9Fim
https://thebookmarkplaza.com/story13543428/yoga-rehberi-ki%C5%9Fisel-geli%C5%9Fim
https://thebookmarkking.com/story13561504/yoga-rehberi-ki%C5%9Fisel-geli%C5%9Fim
https://thebookmarkfree.com/story13630978/yoga-rehberi-ki%C5%9Fisel-geli%C5%9Fim

Comments